Chính sách & Quy định chung

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA WWW.CHONOITHAT.VN

I. NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc chung:

– Website bán hàng www.chonoithat.vn là website bán hàng có tên miền là www.chonoithat.vn (  Sau đây được gọi là Chợ Nội Thất ) thiết lập và vận hành bởi Công ty TNHH Nội Thất và Quảng Cáo Á Đông thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304645747 do Sở Kế hoạch Và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/10/2006- Thành viên của Chợ Nội Thất là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Chợ Nội Thất chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Chợ Nội Thất cung cấp.- Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Chợ Nội Thất cung cấp.- Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Chợ Nội Thất được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.- Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Chợ Nội Thất phải minh bạch và chính xác.- Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Chợ Nội Thất phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.- Các hoạt động đăng bán phiếu mua hàng giảm giá (voucher), bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong một thời gian nhất định hoặc với một số lượng khách hàng nhất định trên Chợ Nội Thất phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.- Bằng việc tham gia giao dịch trên Chợ Nội Thất, thành viên phải tự tìm hiểu và được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, đồng ý bị ràng buộc và cam kết thực hiện đúng những nội dung bởi Quy chế hoạt động Chợ Nội Thất (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch. Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. Quy định chung:

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa như sau:- Chợ Nội Thất dành cho các cá nhân, thương nhân (i) có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên Chợ Nội Thất và (ii) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Nội Thất và Quảng Cáo Á Đông để sử dụng dịch vụ bán hàng khác trên Chợ Nội Thất (sau đây gọi chung là “Thương Nhân/Người bán”).- Khách hàng tham gia giao dịch trên Chợ Nội Thất là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Chợ Nội Thất và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng/Người mua”).- Thành viên: là thương nhân/tổ chức/cá nhân đăng ký sử dụng Chợ Nội Thất bao gồm Thương nhân/Người bán và Khách hàng/Người mua.- Sản phẩm: là những hàng hóa, dịch vụ được giao dịch trên Chợ Nội Thất.- Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.